HOAX: Virus van hacker "leven eigenaar" met Power Point presentatie "Het leven is mooi."

De Hoax-Wijzer | 04/11/2013 | Update: 17/07/2014

Direct

lezen en rondsturen - hacker!

OPGEPAST

U FOTO ZOU U KUNNEN DUUR TE STAAN KOMEN

Gelieve op je hoede te zijn voor de eventuele ontvangst van een mail,

die, als je hem opent, je het leven behoorlijk ZUUR kan maken.

Lees daarom goed onderstaande verwittiging.

Met vriendelijke groeten,

Lees onderstaand bericht goed door, het kan veel ellende voorkomen.

Deze informatie is zaterdag gearriveerd, rechtstreeks van zowel

Microsoft als Norton.

Stuur het naar iedereen die u kent die toegang heeft tot het internet.

Mogelijk ontvangt u een ogenschijnlijk onschuldige e-mail met de opdracht

Ik

Stuur het naar iedereen die u kent die toegang heeft tot het internet.

Mogelijk ontvangt u een ogenschijnlijk onschuldige e-mail met de opdracht

Ik heb een mooie foto van u !!

Of je staat goed op deze foto!!

Nooit openen!

Ook iemand die zich uitgeeft voor ( jamiepemie13 @ live .com) deze

infiltreer

infiltreert in uw personenbestand om uw bankgegevens te ontfutselen !

Als u het heeft ontvangen, ga het bestand dan onder alle omstandigheden

NIET OPENEN! Gooi deze direct weg!

Als u dit bestand opent, verschijnt er een bericht op uw scherm met de

mededeling: 'Het is te laat nu, uw leven is niet langer mooi.'

Vervolgens verliest u alles op uw pc en de persoon die dit naar u

toestuurde krijgt toegang tot uw naam, e-mail en wachtwoord!

Dit is een nieuw virus, dat is begonnen te circuleren op zaterdag

namiddag.

Dit is een nieuw virus, dat is begonnen te circuleren op zaterdag

namiddag. AOL heeft al bevestigd dat de anti-virus programma's niet in staat zijn

dit

dit te vernietigen.

Het virus is gemaakt door een hacker die zichzelf 'leven eigenaar'

noemt.

Stuur een kopie van dit bericht aan al uw vrienden en vraag hen om het

ONMIDDELLIJK door te sturen!

(Beter 1 x teveel verstuurd/ontvangen dan te laat!...)

noemt.

Stuur een kopie van dit bericht aan al uw vrienden en vraag hen om het

ONMIDDELLIJK door te sturen!

(Beter 1 x teveel verstuurd/ontvangen dan te laat!...)

Met vriendelijke groeten,

Carlo SNAUWAERT - Inspecteur

Cel Justitiepaleis

DOP-DOOB-BS-CJP

Antonius Triestlaan 12 - 9000 Gent

(: 09/266..68.28 : DOP-DOOB-BS / Cel

Justitiepaleis@politie.gent.be mailto:Justitiepaleis@politie.gent.be>

carlo.snauwaert@politie.gent.bemailto:carlo.snauwaert@politie.gent.be>

KORTE INHOUD

Het gaat hier om een ouderwetse kettingbrief-hoax die zich reeds sinds 2002 verspreidt, aanvankelijk in het Portugees, vervolgens in het Engels en nadien ook in het Nederlands. Hoewel hij occasioneel ook te vinden is op sociale media zoals Facebook, gebeurt de verspreiding ervan toch nog steeds grotendeels via e-mail.

Vanzelfsprekend is het steeds aangewezen om voorzichtig te zijn met het openen van e-mails van onbekenden, vooral als ze een dubieuze bijlage bevatten. Niettemin is het verspreiden van deze kettingbrief geheel zinloos en zaait deze onnodige paniek. Er bestaat immers geen virus met de naam zoals hier omschreven, en het gaat hier absoluut niet om een officiële waarschuwing van AOL, Microsoft of Norton. Ook gaat het niet om een waarschuwing die uitgaat van de Politie Gent of van het Justitiepaleis van Gent.

DETAIL ANALYSE

In 2002 is de oudste vorm van deze ouderwetse kettingbrief-hoax zich beginnen verspreiden, aanvankelijk in het Portugees, en nadien ook in het Engels en in andere talen zoals o.a. Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Chinees. In de Engelstalige versie werd er gewaarschuwd voor het virus dat zich verschuilt in een Powerpoint-presentatie genaamd "Life is beautiful". Dit virus zou gecreëerd zijn door een hacker die zichzelf "life owner" noemt. In de Nederlandstalige versie verandert het virus dan plots van naam, naar "Het leven is mooi", en noemt de hacker zichzelf plots "leven eigenaar".

Er is geen enkel bewijs dat een virus met die naam ooit bestaan heeft. De bewering dat AOL, Microsoft en Norton hiervoor waarschuwen is dan ook geheel verzonnen, wellicht met de intentie om de kettingbrief meer legitimiteit te geven. Zelfs al zou het hier om een effectief bestaand virus gaan, zullen AOL, Microsoft en andere zulke bedrijven nooit waarschuwingen verspreiden aan de hand van een kettingbrief. Ook de bewering dat Norton hiervoor waarschuwt is onmogelijk: Norton is niet de naam van een firma, maar van beveiligingssoftware verkocht door het bedrijf Symantec Corp, en zij hebben de kettingbrief reeds in 2002 als een hoax bestempeld op hun website.

Helaas blijft tot op heden, meer dan 10 jaar later, de kettingbrief nog steeds circuleren in de één of andere vorm. Meestal gebeurt dit nog steeds op de ouderwetse manier van e-mail, en duikt de hoax tot nu toe slechts zelden op via sociale media zoals Facebook. De reden hiervoor is wellicht omdat de hoax reeds populair was in het pre-Facebook tijdperk, en dus ook voornamelijk via e-mail wordt verspreid door mensen die zelden of niet op Facebook of andere sociale media actief zijn.

In de meer recente Nederlandstalige versies wordt er ook nog andere informatie toegevoegd. De waarschuwing bevat plots de handtekening van een zekere Carlo Snauwaert, Inspecteur Cel Justitiepaleis van Gent. Ook dit is uiteraard geen officiële bevestiging, en dit werd verder bevestigd door de Politie Harelbeke in 2012. Verder wordt er in onze voorbeeld versie niet meer duidelijk verwezen naar de Powerpoint-presentatie "Het leven is mooi", maar wel naar e-mails die afkomstig zouden zijn van het email adres jamiepemie13@live.com, of de tekst "Ik heb een mooie foto van u !!" of "je staat goed op deze foto!!" bevatten. Vanzelfsprekend is ook deze informatie onjuist.

Niettemin is het altijd raadzaam om voorzichtig om te springen met e-mails van onbekenden of die een dubieuze inhoud en/of bijlage bevatten. Het gebeurt wel degelijk dat e-mails worden verstuurd met bijlagen die een virus bevatten. Wees dus vooral voorzichtig als het gaat om een uitvoerbaar bestand (extensie .exe). Ook is het mogelijk dat zulke e-mails afkomstig zijn van mensen die je wel kent; in voorkomend geval worden e-mail adressen op Hotmail en Yahoo gehackt, en vervolgens gebruikt om e-mails mee te versturen die spam of virussen bevatten, en dit in de hoop dat de ontvanger de email ter goeder trouw zal openen. Het is zelfs mogelijk dat e-mails worden verstuurd vanuit een e-mail adres, zonder dat dit e-mail adres effectief gehackt hoeft te zijn: je kan immers het e-mail adres van de afzender zonder al te veel moeite manipuleren, zonder dat je effectief dat e-mail account hoeft te kraken. Mogelijk is dat wat er ooit is gebeurd met het e-mail adres jamiepemie13@live.com, en is/was de eigenaar van die account helemaal geen hacker.

Hoewel het gevaar voor virussen wel degelijk bestaat bij e-mail, is het alsnog zinloos om bovenstaande waarschuwing te verspreiden, aangezien het in dit geval om een onbestaande virus gaat. In dit geval wordt er dus enkel onnodige paniek gezaaid, en bij een overdosis aan allerhande bogus waarschuwingen bestaat de kans dat oprechte en officiële waarschuwingen niet langer ernstig genomen worden, of zelfs niet meer worden opgemerkt.

Bronnen:

- Symantec waarschuwt voor hoax:

http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2002-011511-0444-99&tabid=2

- http://www.hoax-slayer.com/life-is-beautiful-virus-hoax.html

- http://www.snopes.com/computer/virus/lifeisbeautiful.asp

- http://www.virusalert.nl/?show=hoax&id=278

- http://hoax.blog.nl/slechte-hoax/spam/2009/06/03/het-is-te-laat-uw-leven-is-niet-langer-mooi

- http://www.virusalert.nl/?show=hoax&id=302

- http://www.websonic.nl/hoaxes/hoax_powerpointhetlevenisnietmooi.php

- http://www.harelbeke.be/sites/harelbeke/files/assets/politie01/H21052012_1.pdf

- Zouden kettingmails met virus waarschuwingen moeten worden doorgestuurd: http://www.hoax-slayer.com/virus-warning-forwards.shtml

Reeds verschillende jaren circuleert een kettingbrief die waarschuwt voor een zogenaamd "nieuw virus" dat wordt verspreid via een powerpoint-bestand genaamd "Het leven is mooi". Het gaat hier echter om een hoax die in verschillende vormen en verschillende talen de ronde doet, en enkel onnodige paniek zaait.

Hoewel de hoax zich in verschillende varianten verspreidt sinds 2002, circuleert onderstaand voorbeeld nog steeds via e-mail in 2013: