HOAX: Asperge geneest kanker

De Hoax-Wijzer | 30/04/2014 | Update: --

Reeds verschillende jaren circuleren er op het internet tal van berichten die beweren dat kanker zou kunnen worden genezen door het eten van asperges. Hoewel asperges gezond zijn, en potentieel kunnen helpen bij het voorkomen van of vechten tegen kanker, is het niet mogelijk om met die groente alleen effectief te genezen van kanker. Het betreft hier een hoax die kankerpatiënten mogelijk in gevaar kan brengen indien zij hun voorgeschreven behandeling zouden inruilen voor een aspergedieet.

De beweringen worden in tal van vormen en in verschillende talen verspreid op het internet. Deze versie wordt reeds sinds 2010 als artikel verspreid door de complottheorieënwebsite wanttoknow.nl:

Asperge tegen kanker

(verscheen ook in Frontier magazine sept/okt 2009)

Auteur: Simon Holmes Vertaling: Roger Oomkens

‘Mijn moeder heeft 4 maanden lang asperges uit een pot gegeten, die zij pureerde en waarvan ze 4 eetlepels ‘s ochtends en ‘s avonds nam. Zij is aan de chemokuur voor longkanker in het derde stadium, met pleurale aandoening en haar kankercel telling zakte deze week van 386 naar 125. Haar oncoloog vertelde haar, dat zij pas na drie maanden weer voor controle moest terugkomen’.

Een paar jaar geleden kwam ik een man tegen, op zoek naar asperges voor een vriend, die aan kanker leed. Hij gaf mij fotokopie van een artikel met de titel: “Asperge tegen Kanker’; gepubliceerd in het Cancer News Journal, datum onbekend.

Ik wil deze info met jou delen, zoals het ook mij is aangereikt : ik ben biochemicus van beroep en heb mij al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in dieetvormen m.b.t. de gezondheid.

Een paar jaar geleden las ik over de ontdekking van dr. Richard R. Vensal (link HIER) in relatie tot het gegeven dat de asperge in staat zou zijn kanker te genezen. Vanaf die tijd heb ik met hem aan dit project gewerkt. Wij hebben hierover een aantal bijzondere kankergevallen verzameld.

Een andere versie, die zich via powerpoint-presentatie in kettingmails verspreidt, werd ons gemeld in april 2014 en luidt als volgt:

ASPERGES vs. KANKER

Freddy STORM – 04/2013

Vertaling op basis van een uit het Spaans naar het Frans vertaalde presentatie.

Artikel "Espárragos para el cáncer"

gepubliceerd in het tijdschrift Noticias sobre el Cáncer, in december 1979.

Ik ben al 50 jaar gespecialiseerd in de chemie op het vlak van de relatie tussen de voeding en de gezondheid.

Enkele jaren geleden hoorde ik spreken over de ontdekking van Richard R. Vensal, DDS dat asperges kanker zouden kunnen genezen. Sindsdien heb ik met hem samen gewerkt aan een project en we hebben een zeker aantal gunstige gevallen kunnen verzamelen.

Ziehier enkele voorbeelden:

Geval 1

Een wanhopige man met de ziekte van Hodgkin (kanker van de lymfeklieren). Binnen het jaar nadat hij was begonnen met de aspergetherapie konden zijn artsen geen enkel spoor van kanker meer vinden. Die man kon terug vermoeiende oefeningen doen.

Geval 2

Een actieve zakenman van 68 jaar leed al 16 jaar aan blaaskanker. Na jaren medische behandeling, inclusief bestraling,was er nog geen verbetering en opteerde hij voor de aspergekuur. Na 3 maanden toonden onderzoeken aan dat de tumor verdwenen was uit zijn blaas en dat zijn nieren normaal waren.

Geval 3

Een man had longkanker. Op 5 maart 1971 werd hij geopereerd en had men longkanker vastgesteld die zo uitgezaaid was dat men niet verder kon opereren. De chirurg had de man terug dichtgenaaid en hem gezegd dat het ongeneeslijk was. Op 5 april hoorde de man over de aspergetherapie en hij begon er direct mee. In augustus bleek uit de radiografie dat alle tekens van kanker waren verdwenen. De man kon terug aan de slag in zijn zaak. U kunt dit vergelijken met de getuigenissen over longkanker die genas of verbeterde dankzij lijnolie en ricotta (Italiaanse kaassoort) met het dieet van Dr. Johanna Budwig).

Geval 4

Een vrouw die jarenlang had geworsteld met huidkanker. Ze had uiteindelijk verschillende huidkankers opgelopen die door een huidspecialist als ver gevorderd waren beoordeeld. Drie maanden nadat ze was begonnen met de aspergekuur zei de huidspecialist dat ze een mooie huid had zonder enig letsel.

De vrouw heeft verklaard dat de aspergekuur haar ook verlost had van een nierziekte die ze had sinds het jaar 1949. Ze had 10 operaties ondergaan om nierstenen te verwijderen. Van de overheid kreeg ze een tegemoetkoming omdat ze door haar niet-opereerbaar geval invalide was. Zij heeft volledig erkend dat haar genezing aan de asperges was te wijten. Dat resultaat heeft me niet verwonderd.

De studie met de titel «The Elements of Materia Medica», gepubliceerd in 1854 door een professor aan de universiteit van Pennsylvania, vermeldde dat de asperge werd gebruikt als een populaire remedie voor nierstenen. Reeds in 1739 had een professor ervaringen opgedaan met de kracht van de asperge om stenen te doen oplossen.

Er zijn talrijke andere gevallen, maar het medisch korps wilde ons de dossiers niet bezorgen. Daarom vraag ik aan de lezers om dit goede nieuws door te geven en ons te helpen om een groot aantal gevallen te verzamelen die de sceptische artsen kunnen overtuigen van die ongelofelijk eenvoudige en natuurlijke remedie.

Voor de behandeling moeten de asperges gekookt worden vóór consumptie. Geconserveerde asperges zijn dus even goed als verse. Wel goed opletten en een merk kiezen dat zo weinig mogelijk pesticiden en conserveermiddelen bevat.

Werkwijze

Doe de gekookte asperges in een mixer en maak er een puree van die u dan in de koelkast bewaart. Geef de patiënt elke dag 4 volle soeplepels ‘s ochtends en ‘s avonds. Gewoonlijk hebben de patiënten na 2 tot 4 weken positieve reacties. Die puree kan in water worden opgelost en dan als warme of koude drank worden opgedronken. De aanbevolen dosis is gebaseerd op ervaringen in het verleden, maar grotere doseringen kunnen zeker geen schade berokkenen en in sommige gevallen zelfs nodig zijn.

Als biochemicus ben ik overtuigd van de oude spreuk: «Wat kan genezen kan ook voorkomen.» Ons op die theorie baserend hebben mijn vrouw en ik de aspergepuree gebruikt als drank bij de maaltijden. Wij nemen 2 in water opgeloste soeplepels puree volgens smaak, bij het ontbijt en bij het avondmaal. Ik drink het warm, mijn vrouw verkiest het koud.

Wij hebben al jarenlang de gewoonte om ons bloed te laten analyseren. Onlangs heeft het onderzoek door een arts, gespecialiseerd in de benadering van voeding voor de gezondheid, aangetoond dat er op alle vlakken belangrijke verbeteringen waren in vergelijking met de vorige analyse.

Ik heb alle aspecten van kanker en alle voorgestelde remedies grondig bestudeerd. Het resultaat is, dat ik ervan overtuigd ben dat de aspergekuur de ultieme en belangrijkste remedie tegen kanker is.

Asperges bevatten een goede hoeveelheid proteïnen, histonen (DNAbindende eiwitten) genoemd. Dit wordt geacht de celgroei te activeren. Om die reden geloof ik dat asperges een substantie bevatten die we normalisator van de celgroei noemen. Dit verklaart de actie bij kanker en het is een algemeen tonicum voor het lichaam. Wat er ook van weze, asperges gebruikt zoals ik voorstel zijn een inoffensieve substantie. De FDA kan aan niemand het gebruik ervan verbieden en het kan zeer weldoend werken. Leonard (leonardleonard1 op de website earthlink.net) voegt er aan toe: Er bestaan talrijke rapporten over het recuperatievermogen door het eten van zowel gekookte als rauwe asperges. Houston heeft geschreven dat «ruw sap of smoothie» een efficiëntere vorm kan zijn. (geciteerd in Hess, 1999, pagina 138). « Moest ik kanker hebben, dan zou ik zo veel asperges eten als ik kon, gekookte (bij voorkeur met stoom) rauwe, vaste of vloeibare. »

Asperges zijn rijk aan voedingselementen en arm aan calorieën, natrium en cholesterol. Ze zijn een uitstekende bron van foliumzuur, vitamine C, thiamine en vitamine B6 .

Asperges bevatten geen vet of cholesterol.

Ze zijn een belangrijke bron van kalium en van talrijke micronutriënten. Volgens het ‘Nationaal Instituut van Kanker’ bevatten asperges de grootste hoeveelheid glutathion, een van de machtigste vijanden van kanker, niet voor niets «de krachtigste anti-kanker en anti-oxydant » genoemd. Bovendien bevatten asperges rutine van een hoog niveau dat de (slag)aders versterkt.

EINDE

Deze tekst wordt al meerdere jaren op het intenet verspreid en kan gemakkelijk worden gevonden via GOOGLE. Houd er evenwel rekening mee dat deze informatie strikt gebonden is aan de interpretatie en verantwoordelijkheid van de lezer.

Transcripción del texto a formato de Powerpoint, cortesía de Carlos Rangel Santiago de Querétaro, Mex. Feb.2009 carlitosrangel@hotmail,com

KORTE INHOUD

Vanzelfsprekend is het gezond om asperges te eten, zoals dit evenals met andere groenten het geval is. Niettemin zal het eten van asperges er niet voor zorgen dat je per definitie kanker zal kunnen voorkomen, en is het ook geen wondermiddel om van kanker te genezen. De geciteerde onderzoeken hebben nooit plaatsgevonden, en de zogenaamde Richard Vensal heeft hoogstwaarschijnlijk nooit bestaan. Wetenschappelijk onderzoek heeft wel uitgewezen dat histonen, die aanwezig zijn in o.a. asperges, kunnen helpen in de strijd tegen kanker, maar in sommige gevallen kunnen de antioxidanten van asperges ook het tegenovergestelde effect hebben en de kanker sneller doen groeien.

Hoewel het eten van asperges in de meeste gevallen wel een hulpmiddel kan zijn in kankerbestrijding, adviseren medici om een gebalanceerd dieet van gezonde voeding te verkiezen boven een specifieke "aspergekuur". Histonen, vitamine C en andere elementen die kankerwerend zijn, zijn immers niet enkel in asperges maar ook in tal van andere groenten en fruit te vinden. Ook is het belangrijk om een goed dieet, en eventuele voedingssupplementen, eerst te bespreken met de bevoegde arts bij wie de kankerpatiënt in behandeling is. Het is dus in geen enkel geval een goed idee om de voorgeschreven behandeling stop te zetten en over te stappen op een aspergekuur of een ander soort dieet. Een gezond voedingspatroon alleen volstaat helaas niet om kanker te genezen.

DETAIL ANALYSE

Het verhaal van de asperges die miraculeus kanker zouden genezen, circuleert reeds sinds oktober 2006 op het internet. Aanvankelijk verspreidde het zich in het Engels, maar nadien werd het ook vertaald naar het Spaans, het Frans en tenslotte het Nederlands. Op zich klinkt het veelbelovend: kanker zou kunnen worden genezen door simpelweg een welbepaald dieet te volgen van asperges. Ook klinkt het geloofwaardig: de zogenaamde wetenschappelijke studie zou gepubliceerd zijn in de "Cancer News Journal" van december 1979, onder de titel "Aspargus for Cancer". Niettemin is het verhaal niet gebaseerd op een daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek, en is het als dusdanig misleidend dat kankerpatiënten hierdoor zelfs hun voorgeschreven medische therapie zouden kunnen inruilen voor het aangeboden alternatief van een aspergedieet.

WIE IS RICHARD R. VENSAL, D.D.S.?

Volgens de gangbare verhalen zou een zekere Richard Vensal in de jaren '70 het baanbrekend onderzoek hebben verricht waaruit bleek dat kanker kan worden genezen d.m.v. asperges. Niettemin is er nergens anders een spoor van de man in kwestie te bespeuren, waardoor de vraag zich stelt of hij effectief ooit heeft bestaan. Indien hij effectief zulke verbluffende resultaten van zijn onderzoek had gepubliceerd, zouden er ongetwijfeld meer vermeldingen over hem moeten te vinden zijn in wetenschappelijke en medische publicaties en magazines, waar hij wellicht zou worden uitgeroepen als held op zijn vakgebied. Niettemin is zijn naam nergens te bespeuren, en verwijzen zoekresultaten telkens naar dezelfde kettingbrief en het vermeende artikel van december 1979.

Het is onduidelijk waarom de afkorting D.D.S. (of DDS) wordt vermeld naast de naam van Richard Vensal. De afkorting staat immers voor "Doctor Dental Surgery" (doctor in de tandheelkunde), een vakgebied dat hoegenaamd niets te maken heeft met kankeronderzoek of biomedische wetenschappen in het algemeen. Het zou dan ook vrij uitzonderlijk zijn dat een tandarts naar buiten komt met een baanbrekend onderzoek over kanker, waardoor er ongetwijfeld ook om die reden aandacht aan hem zou zijn besteed in wetenschappelijke publicaties of de media. Niettemin is de naam Richard Vensal ook binnen het vakgebied van de tandheelkunde verder geheel onbekend.

Vervolgens is er de zogenaamde "biochemicus", die het onderzoek van Richard Vensal toevallig zou hebben "ontdekt" en sindsdien met hem zou samenwerken aan dit "project". De biochemicus in kwestie zou reeds 50 jaar gespecialiseerd zijn in "dieetvormen m.b.t. de gezondheid", oftewel "de chemie op het vlak van de relatie tussen voeding en de gezondheid", wat op zich nog al vreemde uitdrukkingen zijn voor de meer officieel gebruikte term "voeding- en dieetleer". Het ontbreken van zijn naam doet echter vermoeden dat ook hij niet bestaat, zoals hoaxes vaak verwijzen naar ongenoemde of onbestaande artsen of wetenschappers om het verhaal meer geloofwaardig te laten klinken. Indien hij effectief zou hebben samengewerkt met Richard Vensal, zouden er vooralsnog medische publicaties bekend moeten zijn, waar dan ook zijn naam in vernoemd wordt. Tenslotte is het erg onwaarschijnlijk dat een biochemicus met 50 jaar ervaring pas na jaren "per toeval" iets over zulk baanbrekend onderzoek te horen zou krijgen; indien hij het nieuws van zijn vakgebied nauwlettend zou opvolgen, had hij dit al in 1979 moeten weten.

WAT IS DE "CANCER NEWS JOURNAL"?

Hoewel Richard Vensal wellicht een fictieve persoon is, kan het bestaan van de "Cancer News Journal" wel worden geattesteerd, al is dit tijdschrift inmiddels al jaren niet meer in druk. De "Cancer News Journal" was, in tegenstelling tot wat de naam laat uitschijnen, echter geen wetenschappelijke uitgave, maar publiceerde eerder artikels over "alternatieve" (pseudowetenschappelijke) kankertherapieën. In die zin had het artikel van Richard Vensal (als hij al bestaan zou hebben) wel degelijk gepubliceerd kunnen zijn door dit tijdschrift, gezien het pseudowetenschappelijke gehalte van de beweringen.

Hoewel de "Cancer News Journal" dus wel degelijk bestaan heeft, kan het vermeende artikel van Richard Vensal vooralsnog nergens worden teruggevonden, en werd er nog geen enkele editie van december 1979 (of een andere editie) aangetroffen dat dit zogenaamd baanbrekend onderzoek publiceerde. Wel zou er een artikel met de identieke titel "Aspargus for Cancer" verschenen zijn in de februari 1974 editie van het "Prevention" magazine. Het artikel was geschreven door een zekere Karl Lutz en bevatte verder min of meer dezelfde inhoud als wat we aantreffen in de circulerende kettingbrieven.

KAN JE KANKER GENEZEN MET ASPERGES?

Als we de verhalen moeten geloven die worden aangehaald in de circulerende kettingbrieven, zouden asperges wonderen verrichten in de strijd tegen zowat elke vorm van kanker. Volgens de zogenaamde "case studies" zou het consumeren van asperges zowel lymfeklierkanker en blaaskanker, als longkanker en huidkanker genezen. Niettemin kan het bestaan van zulke wetenschappelijke en klinische onderzoeken niet worden aangetoond, en blijven de verhalen erg vaag. Nergens worden effectieve referenties gegeven naar de case studies, waardoor het voor eenieder onmogelijk is om de beweringen te verifiëren. Indien de onderzoeken effectief hadden plaatsgevonden, zouden ze zonder al te veel moeite te vinden moeten zijn in de wetenschappelijke publicaties en discussies daaromtrent. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat de genezen verklaarde kankerpatiënten met interviews vernoemd geweest zouden zijn in tal van kranten en andere media, maar ook daar ontbreekt elk spoor.

Niettemin blijft de vraag: kan kanker effectief genezen worden met asperges? Helaas blijkt deze groente geen miraculeuze kankergenezer te zijn zoals wordt beweerd, al wil dit niet vanzelfsprekend zeggen dat asperges geen nuttige functie kunnen hebben in het bestrijden van kanker. Volgens de kettingbrief zouden specifiek de "histonen" (een soort eiwitten) in asperges tegen de kanker vechten, en geheel onjuist is dat niet. Histonen spelen immers een belangrijke rol bij genexpressie (genen worden afgelezen en RNA en eiwitten worden aangemaakt), en "gewijzigde of gemuteerde expressies" van deze genen werden in het verleden reeds gelinkt aan de ontwikkeling van tumors. In die zin zou de rol van histonedeacetylasen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van kankerbehandeling. Volgens Dr. Pamela Peeke legt het als volgt uit:

Rond alle genen zitten eiwitten genaamd histonen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat histonen eigenlijk het gen schrijven, je handelingen controleren, zich rond elk gen wikkelen, en de instructies schrijven dat het gen moet volgen. Histonen worden beïnvloed door elke gedachte (toxische stress versus kalme meditatie), wat je eet (junk food versus gezonde voeding) en je lichaamsbeweging (je zit stil in de zetel versus je wandelt regelmatig). Elke actie zorgt ervoor dat de histonen wijzigingen aanbrengen in hoe de genen "spreken" naar de rest van het lichaam (genetische expressie). Positieve, productieve veranderingen worden geïnduceerd door een proces genaamd methylatie, waarbij methyl (CH3) groepen aan het DNA worden toegevoegd als gevolg van welbepaalde acties die je onderneemt (bv. het eten van broccoli in plaats van een cheeseburger). Dit resulteert in een gedeeltelijke of volledige stilleggen van een gen waarvan anders het risico hoog was dat het je gezondheid negatief zou beïnvloeden, zoals bv. met kanker.

Dit wil echter niet zeggen dat je zomaar even kanker kan genezen door asperges te eten, en bovendien zitten histonen niet enkel in deze specifieke groente maar ook ander gezonde voeding. Vanzelfsprekend kan een gezond voedingspatroon, waar ook asperges deel van kunnen uitmaken, je lichaam enkel maar ten goede komen, en voor een stuk ook helpen bij het voorkomen van kanker. De American Institute for Cancer Research geeft aan dat asperges rijk aan foliumzuur zijn, wat de kans verlaagt op dikke darm-, pancreas en slokdarmkanker. Ook bevatten asperges (net als verschillende andere groenten) vitamine C en bètacaroteen (provitamine A) die bijkomende bescherming tegen kanker kunnen bieden. Tenslotte zijn er ook nog de antioxidanten (zoals vitamine E) die gekend zijn om kankerbestrijdend te zijn, maar de National Cancer Institute geeft aan dat recente onderzoeken niet altijd tot dezelfde conclusie komen hieromtrent. De resultaten hebben niet kunnen uitwijzen dat antioxidantensupplementen effectief zijn om kanker te voorkomen of bestrijden, en sommige studies hebben zelfs uitgewezen dat er een verhoogd risico op kanker kan ontstaan, zoals bv. bij mensen die roken. Sommige onderzoeken hebben ook uitgewezen dat specifieke vormen van kankers zelfs sneller kunnen groeien bij het consumeren van asperges. Verder onderzoek is nodig om tot een definitieve conclusie te komen hieromtrent.

Hierbij dient aldus in acht genomen te worden dat "helpen bij het voorkomen van" of "bescherming bieden tegen" niet hetzelfde is als vanzelfsprekend kanker voorkomen of genezen. Het is helaas dus niet zo dat het eten van asperges, of gezonde voeding in het algemeen, een garantie biedt dat je geen kanker zal krijgen, en evenmin dat je de ziekte ermee kan genezen. De Dana-Farber Cancer Institute geeft aan dat er geen bewijs is voor de bewering dat asperges kanker kunnen genezen, en raadt aan dat kankerpatiënten een dieet volgen dat niet enkel gericht is op asperges maar ook op fruit, groenten en volkorengranen. Het is vanzelfsprekend geen goed idee om de voorgeschreven kankertherapie stop te zetten en te vervangen door asperge- of andere dieetkuur.

DE ASPERGEKUUR ALS COMPLOTTHEORIE

De circulerende kettingbrief maakt niet enkel valse beweringen omtrent de miraculeuze werking van asperges tegen kanker, maar geeft ook aan dat "het medische korps de dossiers niet wil bezorgen", "het medische establishment heeft dwars gezeten bij het verkrijgen van bepaalde rapporten" en dat de kettingbrief absoluut moet worden doorgestuurd om "de sceptische, medische wereld te overtuigen van deze ongelooflijk eenvoudige en natuurlijke geneeswijze". In bepaalde Engelstalige versies van het verhaal wordt dan weer beweerd dat de publicatie van deze geneesmethode wordt onderdrukt omdat "er niet genoeg geld mee te verdienen valt".

Deze absurde bewering impliceert dat de ganse medische sector in de ganse wereld een complot heeft gesmeed om dit geheim te houden. Een complot van zulk formaat is niet enkel onrealistisch omdat er teveel mensen bij betrokken zijn om het uitlekken ervan te voorkomen, maar ook omdat het impliceert dat iedereen werkzaam in de medische sector onethisch en immoreel zou zijn. Dit is bijzonder oneerbiedig naar de duizenden artsen en wetenschappelijke onderzoekers die hun leven wijden aan het zoeken naar betere methoden om kanker te bestrijden.

Dit soort paranoïde complottheorieën worden vooral de wereld in geholpen door pseudowetenschappers en kwakzalvers die op die manier trachten geld te verdienen door eenvoudige alternatieve kankertherapieën aan te bieden. Deze pseudotheorieën worden vervolgens blindelings overgenomen en verder verspreid door complottheorieënwebsites zoals Wanttoknow.nl, die zodoende eigenlijk gratis reclame maken voor de kwakzalverspraktijken (en soms ook voor hun eigen webwinkel). Kwakzalvers hebben er dan ook financiële baat bij om de reguliere wetenschap af te schilderen als één of andere samenzwering die de echte geneesmethoden verborgen houdt van het grote publiek. Hoewel het eten van asperges op zich niet nadelig is voor de kankerpatiënt, is er wel het risico dat hij door kwakzalvers overtuigd wordt om de voorgeschreven medische behandeling stop te zetten en over te stappen naar een aspergekuur, waardoor de patiënt zijn gezondheid in nog meer gevaar brengt dan op dat moment al het geval is.

CONCLUSIE

Hoewel het eten van asperges op zich vanzelfsprekend gezond is, zijn de beweringen dat deze groente in staat is om kanker te voorkomen of te genezen onjuist en ronduit gevaarlijk. Het verkiezen van een aspergekuur boven de voorgeschreven medische behandeling van een arts kan immers nefaste gevolgen hebben voor een kankerpatiënt. Het is aldus aangeraden om de kettingbrief niet verder te verspreiden. Ook is het beter voor kankerpatiënten om een evenwichtig gezond dieet te verkiezen boven een specifieke aspergekuur, en is het belangrijk dat de keuze van het dieet en eventuele supplementen eerst besproken dient te worden met een bevoegde arts.

Bronnen:

- http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/asperge-tegen-kanker/ (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://www.snopes.com/medical/disease/asparagus.asp

- http://www.hoax-slayer.com/asparagus-cancer-cure-false-claims.shtml

- https://dentistry.umkc.edu/Future_Students/dds.shtml

- http://urbanlegends.about.com/od/medical/a/asparagus_cancer_2.htm

- http://www.allesoverdna.nl/woordenboek/genexpressie.html

- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574789107000026

- http://specertified.com/blog/view/greens-and-genes-the-new-science-of-health-through-food

- http://preventcancer.aicr.org/site/News2?page=NewsArticle&id=19023

- http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/prevention/antioxidants

- http://physicianswholisten.blogspot.com.au/2011/06/will-asparagus-cure-cancer.html

- http://www.dana-farber.org/Health-Library/Asparagus-During-Treatment.aspx

- http://understandingcancer.co.uk/2010/05/25/does-asparagus-cure-cancer-nope/

- http://www.hoaxorfact.com/Health/asparagus-may-cure-cancer.html