Archief van externe artikels

Dit is een archief van artikels van externe bronnen (kranten, wetenschappelijke publicaties, enz...) die nuttig zijn voor het opzoekwerk van hoaxes, stadslegendes, e.d.m. In de meeste gevallen gaat het om artikels die niet, of niet meer, vrij op het internet te vinden zijn. De artikels worden hier niet geplaatst in eender welke volgorde, en zeker dus ook niet noodzakelijk chronologisch, wel in de volgorde dat het nut van welbepaalde artikels zich voordoen.

Het is geenszins de bedoeling om eender welke copyright te schenden, de artikels worden hier geplaatst in een educatief en illustrerend kader. Indien u de auteur of copyright houder bent van één van deze artikels en dit van onze website verwijderd wil zien, gelieve ons even te contacteren en dan doen wij het nodige.