HOAX: Verlaging lonen van 577 afgevaardigden, 343 senatoren, 30 ministers

De Hoax-Wijzer | 26/03/2013 | Update: 16/07/2014

Reeds geruime tijd doet een bericht de ronde uit protest tegen besparingsmaatregelen van de regering, zowel in België als in Nederland. Hierbij wordt opgeroepen dat elk van de 577 afgevaardigden, 343 senatoren en 30 ministers en staatssecretarissen zo'n 1000 € per maand zouden moeten inleveren om het begrotingstekort terug te dringen. De opgegeven informatie is echter onjuist: het aantal afgevaardigden en senatoren ligt immers veel lager, enkel het aantal ministers en staatssecretarissen is hoger.

De tekst luidt als volgt:

BELGIE heeft een gebrek aan geld ... Een oplossing? ... 577 afgevaardigden, 343 senatoren, 30 ministers en staatssecretarissen. Als hun lonen worden verlaagd met 1000 euro zou elke maand 950 000 euro worden gespaard. 950 000 x 12 maanden = 11,4 miljoen euro per jaar !!!!

WIJ KUNNEN OOK OPLOSSINGEN VINDEN.

Getekend: Het Belgische Volk..."

Doorsturen als je akkoord bent en zoveel mogelijk laten circuleren

In dit voorbeeld wordt verwezen naar de Belgische staatsstructuur, maar een gelijkaardige versie richt zich ook tot de regering van Nederland. De opgegeven cijfers zijn echter geheel onjuist, en de voorgestelde maatregelen zouden sowieso slechts een besparing brengen van amper 0,002% voor België en slechts 0,00002% voor Nederland.

Hieronder geven we de correcte aantallen op voor zowel België als Nederland.

België:

- De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden. Het Vlaamse Parlement telt 124 leden, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 89 leden, het Waalse Parlement (inclusief de Duitse Gemeenschap) 75 leden, het Parlement van de Franse Gemeenschap 94 leden, en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 25. Dit brengt het totaal op 557 vertegenwoordigers, 20 minder dan beweerd in de hoax.

- De Senaat telt 71 leden, waarvan 40 rechtstreeks verkozen, 21 aangewezen door de gemeenschapsparlementen en 10 gecoöpteerd. Dat zijn er 272 minder dan in de hoax.

- De Federale Regering bestaat uit maximum 15 leden (momenteel 13) en heeft momenteel 6 staatssecretarissen. De Vlaamse Regering kent er 11, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevat er 8, de Waalse Regering bestaat uit 9 leden, de Franse Gemeenschapsregering heeft er maximaal 8, en de Regering van de Duitstalige gemeenschap heeft er momenteel 4. Dat maakt een totaal van 61 ministers (momenteel 59) en staatssecretarissen, wat dan weer zo goed als het dubbel is van het aantal beweerd in de hoax.

Als we dit alles samentellen, praten we over een totaal van 687 mensen, in vergelijking met de 950 mensen zoals beweerd in de hoax. Indien het salaris van elk van die mensen zou dalen met 1000 €, komen we dus op een maandelijks bedrag uit van 687 000 €, wat op jaarbasis een besparing zou betekenen van 8 244 000 € (oftewel zo'n 3 miljoen euro minder dan de berekening van de hoax).

De hoax ging vooral eind 2012 de ronde, wanneer er werd aangekondigd dat alle Belgische regeringen samen zo'n 4,6 miljard euro zouden moeten besparen. Als we dan even de rekensom maken met het juiste aantal, merken we dat 8,2 miljoen € daar slechts zo'n 0,001% van uitmaakt. De besparingen die worden voorgesteld door de hoax, zelfs al zou diens aantallen wel juist geweest zijn, zijn aldus minimaal en slechts een druppel op een hete plaat om het begrotingstekort te dichten.

In maart 2013 werd aangekondigd dat een extra besparing van 2,8 miljard euro nodig zou zijn, waardoor de hoax opnieuw massaal de ronde ging. Ook hier zouden de voorgestelde maatregelen slechts een minimaal effect kunnen veroorzaken: we spreken dan immers over een besparing van 0,002%.

Naast dit alles dient te worden vermeld dat de huidige regering Di Rupo I in 2011 reeds besliste om 5% van hun salaris in te leveren, wat een gemiddelde betekent van zo'n 500 € per maand. Dit werd berekend door vacature.com op basis van alleenstaanden zonder kinderen ten laste, en extralegale voordelen niet meegerekend. Ook bestaat de regering Di Rupo I uit 13 ministers i.p.v. 15 ministers, wat een besparing is van gemiddeld zo'n 20.000 € per maand, oftewel 240 000 € per jaar (plus de kosten van extralegale voordelen). Al bij al ligt het salaris van de ministers rond het gemiddelde van de meeste West-Europese landen.

Het achterliggende argument van de hoax is echter de hoge salarissen, in vergelijking met het doorsnee inkomen van Jan Modaal. Maar het betreft hier appelen met peren vergelijken: we kunnen het inkomen van een job van 9 tot 5 niet vergelijken met dat van een minister wat eerder op het niveau zou moeten staan van een CEO van een groot bedrijf. Als we die vergelijking doen, blijkt het salaris van de ministers plots heel povertjes: Didier Bellens, topman van Belgacom, verdiende in 2011 zo'n 186 000 € bruto per maand, wat netto bekeken nog altijd een dik tienvoud is van het salaris van premier Elio Di Rupo. Het salaris van Didier Bellens ligt overigens rond het gemiddelde van de meeste CEO's in België.

Nederland:

Laten we nu even de rekensom maken voor Nederland.

- De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste Kamer (Senaat) die 75 leden telt, en de Tweede Kamer (Volksvertegenwoordigers) die 150 leden telt. Dat maakt dus een totaal van 225 leden, en niet de 577 afgevaardigden en 343 senatoren zoals vermeld in de hoax.

- Het kabinet Rutte II bestaat uit 11 ministers en 7 staatssecretarissen. Als we daar nog twee ministeries zonder portefeulle aan toevoegen, komen we uit op 20. En dus geen 30.

We komen aldus uit op een totaal van 245 (of 243 indien de ministers zonder portefeulle niet worden meegerekend). Op zich een heel pak minder dan België met haar complex systeem van gewesten en deelregeringen. Maar dit wil ook zeggen dat de voorgestelde besparing van 1000 € per persoon per maand in Nederland nóg minder effect zou hebben dan in België. We spreken hier over een besparing van hoogstens 245 000 €.

In maart 2012 werd berekend dat Nederland zo'n 9 miljard euro zou moeten besparen. De voorgestelde besparingsmaatregel van de hoax zou hierbij dan goed zijn voor zo'n 0,00002%.

In 2011 verdiende Mark Rutte een belastbaar jaarsalaris van 144 000 euro, oftewel zo'n 12 000 € per maand, waarbij hij iets meer verdiende dan Belgisch premier Elio Di Rupo. Ook hier geldt natuurlijk weer de vergelijking met de salarissen van CEO's van grote bedrijven, die gemiddeld een heel pak hoger liggen.

Bronnen voor België:

- Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvlist.cfm

- Vlaams Parlement: http://www.vlaamsparlement.be/vp/vlaamsevolksvertegenwoordigers/politieke_fracties.html

- Brussels Hoofdstedelijk Parlement: http://www.parlbruparl.irisnet.be/les-deputes/?lang=nl

- Waalse Parlement: http://parlement.wallonie.be/content/default.php?p=02-01

- Parlement van de Franstalige Gemeenschap: http://www.pfwb.be/les-deputes

- Parlement van de Duitstalige Gemeenschap: http://www.dgparlament.be/Desktopdefault.aspx/tabid-571/851_read-20509/

- Belgische Senaat: http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=14120&LANG=nlen http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federaal_parlement/

- Belgische Federale ministers en staatssecretarissen: http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/

- Vlaamse Regering: http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Page&cid=1104593442452&pagename=vorige_vlaamse_regeringen%2FPage%2FHomePageMIN

- Brusselse Hoofdstedelijke Regering: http://www.brussel.irisnet.be/over-het-gewest/de-gewestregering

- Waalse Regering: http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gewesten/waals_gewest/

- Franstalige Gemeenschapsregering: http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gemeenschappen/franse_gemeenschap/

- Regering Duitstalige Gemeenschap: http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gemeenschappen/duitstalige_gemeenschap/

- België moet 4,6 miljard besparen in 2013: http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/1500823/2012/09/14/Belgie-moet-4-6-miljard-euro-besparen-in-2013.dhtml

- België moet 2,8 miljard extra besparen in 2013: http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Regering_moet_2_8_miljard_extra_besparen.9313648-3136.art?ckc=1

- Salarissen ministers in Europese landen: http://www.vacature.com/blog/hoeveel-verdienen-ministers-in-andere-europese-landen

- Salarissen Belgische ministers en staatssecretarissen: http://www.vacature.com/blog/hoeveel-zullen-de-nieuwe-premier-ministers-en-staatssecretarissen-verdienen

Bronnen voor Nederland:

- 75 leden Eerste Kamer (Senaat): http://www.eerstekamer.nl/alle_leden

- 150 leden Tweede Kamer (Volksvertegenwoordigers): http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/tweede_kamer_door_de_eeuwen_heen/1922-1967_de_verzuiling/vernieuwing/index.jsp

- 11 ministers in Kabinet Rutte II: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries

- Ministers en Staatssecretarissen Kabinet Rutte II: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries

- Nederland moet 9 miljard euro besparen: http://trends.knack.be/economie/nieuws/finance/nederland-moet-9-miljard-besparen/article-4000054303127.htm

- Salaris Rutte: http://www.vacature.com/blog/hoeveel-verdiende-de-nederlandse-premier-rutteen http://www.parlement.com/id/vh8lnhrrs0qm/inkomen_minister_president