HOAX: Gloednieuwe Maserati voor arme Roma zigeuners te Tielrode

De Hoax-Wijzer | 06/05/2013 | Update: 17/07/2014

Een huis van het OCMW; zonder garage ???

Inderdaad, een schande:

Deze auto ( Maserati Quatroporte Supersport / GTS ) is gloednieuw. Zo een "speeltje" kost tussen de 135.000 en de 150.000 Euro, en behoort toe aan een "arme" familie van Roma zigeuners in Tielrode . Ze wonen er in een huis dat is toegewezen via het O.C.M.W. !!

De familie leeft ook van het O.C.M.W. en van allerlei bijstand (ze hebben zelfs een sociaal abonnement voor de bus).

Zoveel mogelijk doorsturen aub. Hopelijk komt dit dan bij de juiste persoon terecht !!

De tekst werd wellicht overgenomen van een artikel van de website "Rechts Actueel". In dit artikel, dat dateert van 3 april 2013, wordt vermeld dat "het momenteel via e-mail circuleert" en "het verhaal een verzinsel kan zijn maar ook zou kunnen kloppen". Rechts Actueel geeft dus aan dit te hebben overgenomen van een kettingmail zonder enig bewijs van de feiten. De tekst dook al eerder op via Facebook (2 maart 2013) maar zonder foto, en werd toen nog niet viraal gedeeld. Inmiddels werd het op 3 mei 2013 opnieuw online gezet, dit keer mét foto, en werd deze op enkele dagen tijd al meer dan 8000 keer gedeeld.

POLITIEKE PROPAGANDA

Nochtans is er geen enkele aanwijzing dat dit verhaal gestoeld is op ware feiten. Het verhaal wordt nergens bevestigd door officiële bronnen, en er is momenteel niets bekend over de eigenaar van de zwarte wagen afgebeeld op de foto. De tekst wordt voornamelijk verspreid door "Rechts Actueel", een Belgische website met een extreemrechtse insteek en banden met extreemrechtse en racistische politieke bewegingen zoals Vlaams Belang en Voorpost.

Er bestaat weinig twijfel dat dit verhaal opzettelijk werd verspreid met de intentie om racisme verder in de hand te werken en de bevolking te beïnvloeden in de richting van een specifiek politiek gedachtengoed. Dit kan ook duidelijk worden afgeleid van de manier waarop de tekst werd opgesteld, met opmerkingen zoals "ga jij maar werken en voor alles en nog wat afdragen". Er kunnen dan ook vraagtekens geplaatst worden bij specifieke politieke groeperingen en bewegingen die bereid zijn om ongeverifieerde en verzonnen verhalen te gebruiken om hun standpunt door te drukken, en kan hun oprechtheid aldus volledig in vraag gesteld worden.

INDIEN HET VERHAAL TOCH WAAR ZOU ZIJN...

Indien we zouden vertrekken van de veronderstelling dat dit verhaal wel gebaseerd is op effectieve feiten, kunnen we vrijwel zeker uitsluiten dat Roma's (of andere steuntrekkenden) deze wagen hebben gekocht of gekregen op kosten van het OCMW. Vreemdelingen zonder wettig verblijf hebben immers geen aanspraak op een leefloon, en er is ook geen vorm van financiële tussenkomst voor huishuur. Hier kunnen per gemeente wel uitzonderingen op bestaan om een lokale problematiek aan te pakken, waarbij men onder bepaalde voorwaarden financiële steun kan ontvangen. Uiteraard gaat het hier ook niet om bedragen waarmee de begunstigde zich een dure wagen kan aanschaffen.

Het CGKR (Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding) kreeg ook de melding dat dit bericht circuleert, en nam vervolgens contact op met de gemeente Tielrode (Temse). Die verwees hen naar het OCMW van Temse, die kon bevestigen dat het circulerende bericht vals is. Zij hebben dan ook klacht neergelegd tegen onbekenden. Het antwoord dat het OCMW van Temse naar het CGKR stuurde luidt als volgt:

'Wie zegt dat deze mensen in een huis wonen dat ter beschikking wordt gesteld door het OCMW? Wie zegt dat deze mensen van het OCMW leven? Wie zegt dat deze auto toebehoort aan deze mensen?

Dit hou je inderdaad niet voor mogelijk. Als morgen een Ferrari voor jouw deur (van weet ik veel wie!) staat en eender wie een foto hiervan neemt en dit naar Jan en Alleman doorstuurt met de vraag of je fraudeert en waar je het geld haalt om deze Ferrari aan te kopen en er dan nog bij zegt dat je (ook al is dit niet het geval) je leeft van het OCMW. Dit hou je inderdaad niet voor mogelijk !!!! Het zal je maar overkomen. Ik wens dit jou (en ook deze mensen die dit momenteel moeten ondergaan) alvast niet toe.'

Uiteraard valt het niet uit te sluiten dat in bepaalde gevallen dure wagens (of andere dure toestellen) worden aangeschaft op illegale wijze, hetzij via diefstal of andere illegale handelingen. Dit staat ons echter niet toe om automatisch alle Roma over één kam te scheren en te bestempelen als "illegale profiteurs", zoals racistische politieke bewegingen maar al te graag doen. Vaak bericht de media enkel negatieve nieuwsfeiten over criminaliteit bij specifieke bevolkingsgroepen, en wordt er weinig tot niets bericht over positieve nieuwsfeiten bij diezelfde bevolkingsgroepen - bij gebrek aan sensatie-gehalte. Hierdoor krijgen mensen vaak het foute beeld dat een ganse bevolkingsgroep verantwoordelijk is voor criminaliteit. Indien je zelf het slachtoffer zou worden van zulke criminaliteit - ongeacht de huidskleur of herkomst van de persoon die de criminele daad gepleegd heeft - is het raadzaam om steeds aangifte te doen bij de Politie.

MOGELIJKE OORSPRONG

Tot op heden vinden we geen enkele aanwijzing terug dat dit verhaal gebaseerd is op ware feiten. Wel is het opvallend dat, in een artikel van 26 oktober 2012, het Nieuwsblad melding maakt van Turkse fraudeurs die met dure auto's pronken in Tielrode bij Temse. Twee factoren zijn alvast gemeenschappelijk: dure wagens en Tielrode. Het gaat hier echter om een Turkse bende die geld verdiende op de rug van illegale Bulgaarse arbeiders.

De Bulgaarse arbeiders moesten werken als schijnzelfstandigen in slachthuizen, en dit aan een hongerloon van slechts enkele euro's per uur. Op die manier konden de Turkse fraudeurs heel wat sociale bijdragen ontlopen, kosten die ze echter wel doorrekenden aan de slachthuizen om zodoende torenhoge winsten op te strijken. Het parket heeft inmiddels minstens 8 luxewagens in beslag genomen, alsook de som van 19 000 €. Verder werden er voor honderdduizenden euro bedragen geblokkeerd op buitenlandse bankrekeningen.

Hoewel het hier dus gaat om luxewagens in Tielrode, die werden aangekocht op illegale wijze, gaat het hier niet om Roma's maar om Turken die illegale Bulgaren aan een hongerloon tewerk stelden. Bulgarijë is wel één van de landen dat tot de Europese Unie behoort en waar een groot aantal Roma's gevestigd zijn. Mogelijk werden al deze elementen samengeraapt om vervolgens een nieuw verhaal te verzinnen waarin steuntrekkende Roma's zouden rondrijden in peperdure wagens.

De foto van de zwarte wagen kan eender waar genomen zijn, en tot eender wie toebehoren. Ook is er geen enkel bewijs dat de eigenaar van deze wagen - of eender welke luxewagen - een steuntrekkende Roma zou zijn. Het circulerende bericht is dus niet meer dan een stigmatiserende virtuele klopjacht die racisme in de hand werkt, en kan bijgevolg best niet gedeeld worden. Aangezien er een klacht loopt tegen onbekenden, loopt men als verspreider van deze hoax bovendien het risico om in hieromtrent in aanvaring te komen met het gerecht.

Indien er meer betrouwbare informatie hieromtrent beschikbaar zou komen in de toekomst, zullen wij dit artikel verder aanpassen waar nodig.

Bronnen:

- http://www.diversiteit.be/kettingmails#kettingmail-dit-kan-zomaar-in-belgi%C3%AB

- Circulerende versie op Facebook in 2013 (link werkt niet meer): http://www.facebook.com/photo.php?fbid=139930042864814

- Oudere versie op Facebook zonder foto (link werkt niet meer): http://www.facebook.com/gino.steenssens/posts/538779459485806

- Versie op Facebook sinds 15 februari 2014: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=611839895531820

- Artikel Rechts Actueel: http://rechtsactueel.com/2013/04/03/maserati-van-150-000-euro-voor-deur-roma-zigeuners-in-tielrode-temse/

- Artikel Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121025_00348189

- Roma populatie in Bulgarije: http://www.nsi.bg/Census_e/Ethnos.htm

- Zie ook: https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxillegaalromakoppelontvangt2000%E2%82%ACsteungeldpermaand

Sinds 15 februari 2014 doet ook volgende versie van dit bericht de ronde:

ZOVEEL MOGELIJK DOORSTUREN AUB, ZO KOMT DIT BIJ DE JUISTE PERS TERECHT. Deze auto ( Maserati Quatroporte Supersport/GTS) is gloednieuw, zo een speeltje kost dus tussen de 135 000 en de 150 000 €uro. Hij behoort toe aan een "arme" familie van Roma zigeuners in TIELRODE. Ze wonen er in een huis , dat is toegewezen via het ocmw. De familie leeft ook van het OCMW en allerlei bijstand en ze hebben zelfs een sociaal abonnement voor de bus. GA JIJ MAAR WERKEN EN VOOR ALLES EN NOG WAT AFDRAGEN EN VRAAG JE VOORAL NIET AF VOOR WIE JE JE ZIT AF TE DRAAIEN DE HELE DAG. (ik heb dit bericht ontvangen via een mail maar wil jullie dit toch laten weten)

Momenteel wordt een foto verspreid van een zwarte wagen (Maserati Quatroporte Supersport/GTS) met als bijschrift het verhaal dat deze behoort tot Roma zigeuners die afhankelijk zou zijn van het OCMW in Tielrode bij Temse. Er is echter geen enkel bewijs dat dit verhaal ook maar enigszins gestoeld is op waarheid, en het werd wellicht verzonnen om het stigmatiseren van de Roma-problematiek in de hand te werken en de bevolking te beïnvloeden in de richting van een specifieke politieke stroming. Het bijschrift van de foto luidt als volgt: