HOAX: Facebook campagne tegen religie

De Hoax-Wijzer | 09/03/2014 | Update: 19/03/2014

Momenteel circuleert er op Facebook een afbeelding die waarschuwt voor de "No religion campaign", waarbij mensen die religieuze ideeën verspreiden zouden worden verwijderd van het sociale netwerk. Het gaat hier om een hoax, Facebook heeft helemaal niet zulke campagne aangekondigd, en zou dat bovendien ook nooit doen door zulk een afbeelding te laten circuleren.

De tekst op de circulerende afbeelding luidt als volgt:

No religion campaign

facebook

As of March 20/2014 we at Facebook will be launching a "No Religion" Campaign. Anyone caught spreading religious beliefs in any form will have their account locked, and further pending investigations may be held.

This due to the new laws issued by our legal department (section 182 P34b) as new advertisers and groups have petitioned for a "more logical" and "adult" social network.

If a user(you) continues to spread any form of religious propaganda will be shut down and a permanent ban will be placed into effect, immediately.

- Mark Zukerberg

Dit vertaalt zich als volgt:

Campagne tegen religie

facebook

Vanaf 20 maart 2014 zullen wij bij facebook een Campagne "Tegen Religie" lanceren. Het account van iedereen die wordt betrapt op het verspreiden van religieuze geloven in eender welke vorm zal worden geblokkeerd, en verder afwachtende onderzoeken kunnen worden ondernomen.

Dit is het gevolg van nieuwe wetten uitgevaardigd door onze juridische afdeling (sectie 182 P34b) naar aanleiding van nieuwe adverteerder en groepen die een "logischer" en "volwassen" sociaal netwerk willen.

Als een gebruiker religieuze propaganda blijft verspreiden zal zijn account onmiddellijk worden afgesloten en permanent geblokkeerd worden.

- Mark Zukerberg

De beweringen in de tekst op de circulerende afbeelding zijn geheel verzonnen. Facebook heeft immers helemaal geen aankondiging gemaakt van die aard, en Mark Zuckerberg heeft dit bericht nooit de wereld in gestuurd. Indien Facebook zoiets zou aankondigen, zou dit gebeuren via officiële kanalen, niet via een afbeelding zoals deze waar bovendien taalfouten in staan. Naast dit alles is Facebook geen "regering", en kan het dus geen "juridische" wetten uitvaardigen, enkel reglementen.

Wellicht gaat het hier gewoon om een grap, of is dit het initiatief van iemand die op deze manier het posten van religieuze berichten probeert te ontmoedigen. Facebook heeft geen specifiek beleid omtrent het verspreiden van religieuze boodschappen. Kortom, het gaat hier om een hoax die niet ernstig genomen dient te worden.

Bronnen:

- http://www.snopes.com/computer/facebook/noreligion.asp