HOAX: Een stelletje idioten die het leuk vonden om dit dier vuurwerk om de nek te binden

De Hoax-Wijzer | 30/12/2013 | Update: 17/07/2014

De foto begon op 28 december 2013 te circuleren op Facebook, vergezeld van dit verhaal. Het betreft hier een Jack Russel die dood op straat ligt. De foto dateert echter reeds van 26 januari 2005, toen het dier werd aangetroffen in Antwerpen. De foto van deze hond werd online geplaatst op de pagina's van "Gevonden Overleden Dieren" op de website van Socio vzw te Deurne. Er wordt hier echter nergens beweerd dat het dier overleden zou zijn nadat er vuurwerk rond zijn nek gebonden was, noch wordt eender welke andere doodsoorzaak opgegeven. Wellicht heeft men de eigenaar van de hond nooit kunnen opsporen.

Dit zijn de gevolgen van een stelletje idioten

die het leuk vonden om dit dier vuurwerk om de nek te binden

ik zeg oppakken die gasten en daar het zelfde mee doen

in één woord...ziek.

Momenteel circuleert er op Facebook een afbeelding van een dode hond, waarvan wordt beweerd dat hij overleed ten gevolge van vuurwerk dat rond zijn nek gebonden zou zijn. Het gaat hier echter om een hoax met een afbeelding die reeds dateert van 2005.

De foto wordt verspreid met volgend bijschrift:

De kans dat het gaat om een ongeval met nieuwjaarsvuurwerk is echter relatief klein, gezien de hond op de afbeelding in deze staat werd aangetroffen op 26 januari, bijna een volledige maand na nieuwjaar. Niettemin wordt deze zelfde foto ook gebruikt door sommige andere websites, waarbij wordt beweerd dat het dier overleden zou zijn na een ongeval met een klap van een vuurwerkprojectiel. Of dit verhaal al dan niet juist is, kan helaas opnieuw niet worden geverifieerd, maar er wordt hier niets vermeld over vuurwerk dat rond de nek van de hond gebonden zou zijn. Aangezien het gaat om een "Vuurwerk CD" webshop uit Nederland, is de kans klein dat zij meer informatie zouden hebben over een onbekende hond in Antwerpen, dan een lokale Antwerpse organisatie zoals Socio vzw.

Vanzelfsprekend is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je hond veilig is wanneer je (of iemand anders in je omgeving) vuurwerk afsteekt met nieuwjaar. De kans dat bij het amateurgebruik van vuurwerk zowel mensen als dieren gevaar lopen voor verwondingen, is immers steeds reëel en het is dan ook aangeraden om zo veilig mogelijk te handelen, het vuurwerk aan een deskundige over te laten, of gewoon geen vuurwerk af te steken.

Het heeft geen zin om het circulerende bericht verder te verspreiden, aangezien het gaat om een foto van 2005 waarbij de echte doodsoorzaak van de hond onbekend is, en waarbij een verhaal werd verzonnen dat louter de bedoeling heeft om mensen op te hitsen en op te roepen tot haat en geweld.

Bronnen:

- http://www.sociovzw.be/index_bestanden/God/godjanuari.htm

- http://vuurwerkcd.com/informatie/index.php