COMPLOTTHEORIE: "Sandy Hook schietpartij is hoax" beweringen

De Hoax-Wijzer | 23/01/2013 | Update: 16/07/2014

Op 14 december 2012 vond een schietpartij plaats in de Sandy Hook basisschool, in de Amerikaanse staat Connecticut. Talloze complottheorieën op het internet beweren echter dat de schietpartij nooit heeft plaatsgevonden, maar eigenlijk één grootschalige "hoax" is van de Amerikaanse regering. De argumenten berusten volledig op verkeerde of uit de context gerukte informatie, en dienen geenszins ernstig genomen te worden.

Tal van "complottheorieën" rond de schietpartij circuleren momenteel op internet websites, blogs, sociale media en via e-mail. Zogenaamde "nieuws artikels" worden vooral verspreid door uiterst onbetrouwbare websites zoals o.a. NaturalNews.com, InfoWars.com en ook de Nederlandstalige Niburu.nl. Artikels van zulke websites (zie "te vermijden websites" link onderaan) dienen dan ook enkel om mensen te desinformeren en angst aan te jagen, en kunnen best volledig vermeden worden.

De voornaamste complottheorie betreft de bewering dat de schietpartij helemaal niet heeft plaatsgevonden, maar slechts een geval was van acteerwerk op verzoek van de Amerikaanse overheid. Het motief van deze laatste zou dan zijn om de publieke opinie mee te krijgen voor de invoering van een strengere wapenwet, die de regering van President Obama dan zou willen bekrachtigen om een Hitleriaans dictatuur in te stellen waarbij de ontwapende bevolking zich niet langer kan verdedigen.

Bij deze zetten we enkele "beweringen" op een rij, met een korte tegenargumentatie (meer info in de links onderaan):

- De schietpartij vond nooit plaats, want de AR-15, het semi-automatisch wapen van de schutter Adam Lanza, lag op dat moment in het koffer van zijn auto. Deze bewering is onjuist: de schutter had wel degelijk een AR-15 bij zich, en het wapen dat in zijn auto lag was een jachtgeweer.

- Een 20-jarige psychopaat zonder ervaring met wapens, kan onmogelijk zoveel slachtoffers gemaakt hebben, en de kinderen zo dikwijls beschoten hebben op die korte tijd. De schutter maakte gebruik van een semi-automatisch wapen, waardoor hij op korte tijd verschillende kogels kon afvuren naar een groep kinderen die op dat moment gevangen zaten in kleine ruimtes en niet wisten wat er precies gaande was. Erg moeilijk is het dan niet om raak te schieten.

- De ouders van de slachtoffers van de schietpartij waren slechts acteurs, alsook de kinderen die de schietpartij overleefd zouden hebben. Hierbij wordt verwezen naar enkele videobeelden, waarin Robbie Parker (vader van Emilie Parker) en Lynn McDonnell (moeder van Grace McDonnell) aan het lachen waren, wat ze zogenaamd niet zouden gedaan hebben moesten hun kinderen daadwerkelijk dood zijn. De complottheoristen trekken deze beelden echter geheel uit de context, omdat (glim)lachen niet noodzakelijk wijst op het gebrek aan emotionele rouw, en in bepaalde gevallen een emotionele reactie kan zijn op de persaandacht diie hen op dat moment omringde. Indien ze effectief acteurs waren, zou men kunnen verwachten dat ze hun "rol" dan beter zouden "spelen", en bijgevolg bewijzen deze natuurlijke emotionele reacties enkel dat het absoluut niet om "acteurs" gaat maar om een waargebeurd drama. Ook negeren de complottheoristen de emotionele en rouwende reacties van andere ouders.

- Er waren geen slachtoffers in de schietpartij, want nadien werd er een foto genomen waarin President Obama poseert met kinderen, waaronder zogenaamd slachtoffer Emilie Parker. Indien de ganse schietpartij slechts heel wat acteerwerk was, waarom zouden de acteur-ouders dan aanvankelijk beweren dat hun dochter doodgeschoten was, om haar nadien met Obama te laten poseren op een foto, en bovendien die foto ook nog eens op het internet te verspreiden? In realiteit gaat het om een jongere zuster van Emilie, die een gelijkaardig kleedje draagt.

- Google zoekresultaten geven informatie over de schietpartij die dateren van voor 14 december, dus de ganse opzet was gepland en vervalst. Hoewel deze zoekresultaten wel degelijk op Google terug te vinden zijn met data ouder dan 14 december, toont dit geenszins aan dat de desbetreffende webpagina's ook al bestonden (of die specifieke informatie bevatten) op de opgegeven datum. De data opgegeven door Google zijn immers niet altijd accuraat, ook als het totaal andere zoekopdrachten betreft. Ook bestaan er Facebook-pagina's die als "memorial" fungeren voor de slachtoffers van de schietpartij, en waarvan de startdatum ouder is dan 14 december. Dit is perfect mogelijk, omdat administrators van Facebook-pagina's ten allen tijde de naam van een reeds bestaande pagina kunnen wijzigen (bv. naar een memorial voor slachtoffers), of zelf kunnen aangeven bij de pagina-instellingen welke datum de pagina moet opgeven als "startdatum".

Uiteraard doen er nog bijkomende complottheorieën de ronde, al komen bovenvernoemde argumenten meestal wel opnieuw voor. In vele gevallen wordt er beweerd dat de ganse schietpartij in scene werd gezet door de regering van Obama (en soms zelfs door Israel), met als intentie om een strengere wapenwet te kunnen doorvoeren waarbij de bevolking massaal ontwapend wordt. De voorgestelde wapenwet van Obama streeft dit echter absoluut niet na, maar wil enkel een ban op automatische wapens, aangezien die enkel nodig zijn voor militaire toepassingen, en een grondige achtergrondcontrole van ieder persoon die een wapen wil kopen om te voorkomen dat onstabiele of criminele personen makkelijk vuurwapens zou kunnen aanschaffen. De strengere wapenwet werd ook reeds gesteund door President Reagan, en werd uiteindelijk door President Clinton goedgekeurd in 1994, tot deze kwam te vervallen in 2004. Ook gedurende die tien jaar heeft de regering aldus nooit getracht om de bevolking massaal te ontwapenen om dan een dictatuur in te stellen, hoewel complottheoristen onophoudelijk blijven verwijzen naar de "Reichstagbrand" waarbij het Nazi regime van Hitler de macht greep. Het is bovendien ook niet zeker dat het Congres de wapenwet van Obama zal goedkeuren, aangezien het merendeel van diens leden bestaat uit Republikeinen, die over het algemeen van het principe zijn dat "wapengeweld enkel kan worden tegengegaan door nog meer wapens in omloop te brengen".

De complottheorieën hebben nog meer voeding gekregen door de gelijkaardige beweringen van James Tracey, een professor aan de Florida Atlantic University die onderwijst in, u raadt het: "Culture of Conspiracy". De universiteit heeft zich inmiddels reeds gedistantieerd van zijn uitspraken.

CONCLUSIE

Er is geen enkele gegronde reden om aan te nemen dat de schietpartij in de basisschool van Sandy Hook ook maar enigszins opgezet spel was door de overheid. Indien we complottheoristen zouden moeten geloven, is zowat elke schietpartij gemeld in de pers een complot van de regering.

Indien je dit soort complottheorieën moest ontvangen in je e-mail, op Facebook of andere sociale media, is het aangewezen om dit absoluut niet verder te verspreiden. Verdere verspreiding werkt immers enkel desinformerend en onnodig angstwekkend. Websites die zulke complottheorieën gerucht geven en steunen, kunnen best helemaal vermeden worden. Verzinners van zulke ongegronde complottheorieën hebben dan duidelijk ook geen respect voor slachtoffers en nabestaanden van het drama in Connecticut.

Bronnen:

- Meer informatie en details: http://www.snopes.com/politics/guns/newtown.asp

- Vorige wapenwet verviel in 2004: http://edition.cnn.com/2013/01/16/politics/obama-gun-violence-provisions/

- Huidig voorstel wapenwet Obama: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-21049942

- Uitlatingen James Tracey: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2259754/James-Tracy-Newtown-official-furious-professor-makes-conspiracy-claims-Sandy-Hook-shooting.html